Tilbygg og påbygg

Tilbygg

Er huset ditt litt for lite, kan det være økonomisk lønnsomt å bygge på.

Et tilbygg vil, i motsetning til et påbygg, føre til en utvidelse av det bebygde arealet (BYA). Tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for et tilbygg inntil 50 m2. Dersom tilbyggets størrelse er mer enn 50 m2 kreves det søknad med ansvarsrett.

Påbygg

Eksempel på påbygg er takark, takopplett, takterrasse, karnapp, bygging av ekstra etasje, osv. Et påbygg vil ikke føre til endring av bygningens bebygde areal (BYA), men endring av bruksareal (BRA).

tilbygg på rødt hus

Hva kan vi gjøre for deg? Fortell oss hva du trenger hjelp til.